مقایسه میزان افزایش ابعاد عرضی استخوان قبل از قرار دادن ایمپلنت با تکنیک تونل تحت پریوستی با استفاده از دو ماده پیوند استخوان سرابون و سنوبون

كاربرد گرفت هاي استخواني اتوژن با يا بدون غشاي قابل جذب جهت آگمنتاسيون لترالي ريج استخواني نازك با موفقيت گرازش شده است. براي اينكار يك روش كاربرد تكنيك تونل تحت پريوستي است كه با ايجاد يك tent effect بعد از فلپ و قراردادن غشاي قابل جذب انجام مي گيرد. البته اين روش نياز به بررسي ها و تحقيقات بيشتر و دقيق تري دارد اما آسان بودن نسبي اين روش آن را به عنوان يك جايگزين مناسب براي روش هاي جراحي باز مطرح خواهد كرد به شرطي كه داراي موفقيت قابل قبول باشد.

در اين مطالعه 10 نفر از افراد بي دندان كانديد ايمپلنت كه عرض ريج باقيمانده آنها كافي نبود، وارد مطالعه شدند و به روش تونل تحت پريوستي با استفاده از دو ماده سرابون يا سنوبون تحت لترال آگمنتاسيون قرار گرفتند و ميزان افزايش عرض ريج بعد از 6 ماه بررسي گرديد.

آزمون تي متغيره نشان داد كه در هر يك از دو گروه تحت مطالعه ميزان تغييرات استخوان، افزايش معني داري داشته است و اين افزايش استخوان در گروه سنوبن 1.25±0.64  واحد و در گروه سرابن 4.17±1.44  واحد بوده است. اين مطالعه نشان داد ميانگين افزايش عرض استخوان در گروه سرابن به طور معني داري بيشتر از گروه سنوبن مي باشد همچنين درد و تورم مشاهده نگرديد.

(دکتر صابر صادقي قادي و همکاران، مجله دانشكده دندانپزشکی مشهد، دوره 40، شماره 3،‌ 1395، صفحات 258-251)

دوستان علاقمند مي توانند با انتخاب لينك زير به اصل مقاله دسترسي داشته باشند.

http://jmds.mums.ac.ir/article_7078_1932d47e077b88bf6cd4f5b7fd65d542.pdf

واحد تحقيق و توسعه تجهيزات دندانپزشكي نويد- با ما همراه باشيد.

مقالات
مطالب روز
سمینار
مقايسه تصاوير (CBCT)Cone Beam CT و رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی در تشخیص تحلیل داخلی ريشه (In Vitro)
تشخیص تحلیل داخلی ریشه یکی از معضلات تشخیصی در درمانهاي اندودنتیک است. با توجه به این که موفقیت درمان، به تشخیص زود هنگام وابسته است، لذا به کارگیري ابزارهاي مختلف تشخیصی اعم از تصاویر رادیوگرافی بر پ
تأثیر دو روش ریلاین مستقیم و غیر مستقیم دردقت ابعادی سد کامی- خلفی
سد کامی- خلفی ( Posterior palatal seal) یکی از مهم‌ترین نواحی برای تأمین سیل پروتز کامل فک بالا است و در این مطالعه ارزیابی دقت ابعادی دو روش ریلاین مستقیم و غیرمستقیم بر روی ناحیه P.P.S بررسي شده است
بررسی تاثیر سیلان بر میزان نفوذ گوتاپرکای ترموپلاست
نفوذ گوتاپرکای تزریقی در کانال ریشه دندانها نقش مهمی در موفقیت درمانهای اندو داشته و تحت تأثیر عواملی چون ترکیب ساختاری گوتاپرکا، مرحله و میزان سیلان آن می‌باشد
برداشت سینوس و پیوند استخوان جراحی ایمپلنت
پیوند استخوان جراحی ایمپلنت زمانی که فقدان استخوان داشته باشیم ضروری است در حالی که پیوسته انواع جدید ایمپلنت دندان تولید (مانند ایمپلنت های کوتاه) و تکنیکهای جدید ارائه میشود، درمان عمومی نیازمند حدا
خمیردندانی که شر آلرژی را کم می‌کند!
حساسیت‌های فصلی از آن دسته اختلالات آزاردهنده‌ای هستند که عده‌ای حتی با شنیدن اسم آن هم حالشان دگرگون می‌شود.خبر خ
پرفوریشن و کاربرد MTA
ناحیه پرفوریشن در پروگنوز و نحوه درمان پرفوریشن دارای اهمیت می باشد. اگر ناحیه پرف زیر CEJ دندان باشد باید با MTA سیل شود، اگر ناحیه پرف بالای CEJ باشد با کلسیم هیدروکساید سیل شده و با کامپوزیت تر
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید